• Smart Society

  Cloud re-Public™ – Op de trend van collectivisering van ICT door gemeenten.

Vanuit het adagium ‘wat samen kan ook samen doen’ heeft de VNG de volgende ambities geformuleerd (Digitale Agenda 2020):

 1. Open en transparant in de participatiesamenleving
  Gemeenten zijn een open en transparante overheid. Ze zijn ook digitaal de meest nabije overheid en benutten de kracht van inwoners, ondernemers wijken en buurten door (digitale) participatie in de democratie, bestuur, beleid en uitvoering.
 1. Werken als één efficiënte overheid
  Informatie loopt in netwerken razendsnel over organisatiegrenzen heen. Gemeenten zien zichzelf als onderdeel van een netwerk van alle overheidslagen en organisaties gezamenlijk. Hierin maken overheidsorganisaties gebruik van elkaars voorzieningen om inwoners en ondernemers optimaal te bedienen. Door in te zetten op processtandaardisatie en automatisch gegenereerde (verantwoordings)gegevens worden administratieve lasten teruggedrongen.
 1. Massaal digitaal, maatwerk lokaal
  Door de inzet op collectiviteit in de informatievoorziening wordt lokaal maatwerk mogelijk gemaakt. Door het collectief organiseren van de informatievoorziening waarop gemeenten zich niet van elkaar onderscheiden, creëren zij maximale ruimte voor lokale autonomie in de uitvoering van hun kerntaken. Bovendien wordt door uniformiteit de dienstverlening van de overheid voor inwoners eenduidiger. Dit is vergelijkbaar met hoe dit al eerder in de financiële en logistieke sectoren is gedaan. In deze sectoren heeft Datacenter Vlaanderen reeds veel praktijkkennis en-ervaring opgedaan.

Hoe maken we deze ambities nu concreet?
Het team van Datacenter Vlaanderen heeft samen met gemeenten een I-Strategie ontwikkeld die een concreet invulling geeft aan de collectiviseringsambities zoals bedoeld in de gemeentelijke Digitale Agenda 2020.

Datacenter Vlaanderen biedt Nederlandse en Vlaamse gemeenten per 2017 onder het label “Cloud re-Public™ de gemeente-Cloud. Deze bestaat uit de generieke infrastructuur van de gemeente.

Generiek wil zeggen “voor iedereen”: gemeenten (en daarbinnen gemeentelijke afdelingen) onderscheiden zich niet van elkaar op het gebied van bijvoorbeeld netwerken, opslag van data, beveiliging en de standaard werkplekfunctionaliteit. Dat zijn de zaken die gewoon geregeld moeten zijn. Het zijn de zaken die ook wel Infrastructure as a Service genoemd worden, of met een mooi woord: de gemeente-Cloud.

Datacenter Vlaanderen ontwikkelt op deze wijze in co-creatie met gemeenten de Smart Society. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij presenteren u “Cloud re-Public™.

cloud