• datacenter-antwerpen-server-room

Snel aan de slag met het nieuwe werken

Kosten besparen, de productiviteit verhogen, beter kunnen concurreren, optimaal samenwerken en aantrekkelijker zijn als werkgever. Dit zijn de belangrijkste voordelen die ‘het nieuwe werken’ uw onderneming (ook KMO), kunnen opleveren. In feite draait het hierbij om een effectieve en duurzame inrichting van de organisatie. Deze vindt plaats door veranderingen in de bedrijfsprocessen en de ICT-hulpmiddelen, zoals de digitale werkomgeving. Medewerkers krijgen meer zeggenschap en regie over hun werk. Dit mondt vaak uit in de mogelijkheid om tijd- en plaats onafhankelijk te werken, zoals telewerken. Het samenwerken en kennis delen verloopt voor een belangrijk deel via nieuwe informatietechnologieën, zowel qua dataverbindingen, hardware als software.

atlantic-house

De belangrijkste onderdelen van het nieuwe werken

Het nieuwe werken bestaat uit verschillende onderdelen. Het toestaan van thuiswerken en een open kantooromgeving met flexibele werkplekken gaan hierbij meestal samen. Om het thuiswerken te faciliteren zijn vaak nieuwe ICT-voorzieningen nodig en moet men ook een thuiswerkplek inrichten. Ook komt hierbij digitaal documentenbeheer om de hoek kijken. De leidinggevenden zullen meer gaan sturen op output in plaats van urenbesteding. Dit betekent dat zij het personeel resultaatgericht managen. De zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers wordt gestimuleerd. Uw medewerkers zullen hierdoor meer plezier in hun werk krijgen. Daarnaast ontstaat er een andere behoefte aan mobiliteit, want de behoefte aan reizen vermindert en/of wijzigt naar andere tijden. Door bijvoorbeeld de werkdag thuis te beginnen en pas na de spits naar de zaak te reizen kunnen uw medewerkers filevrij werken. Door de file te mijden besparen zij zich ontzettend veel stress, lange reistijden en ergernissen. Dankzij mobiel internet, zogenaamde “remote desktops” en de nieuwste applicaties kunnen uw medewerkers werken op elke plek en elk tijdstip dat zij wensen.

De effecten op productiviteit en kosten

De bedrijfseconomische effecten van het nieuwe werken bestaan uit een hogere tevredenheid onder werknemers, een betere samenwerking tussen de medewerkers van een bedrijf, een verhoging van de productiviteit per medewerker, een grotere concurrentiekracht, kostenbesparingen en verbeterde bedrijfsprocessen. De reductie in kosten zit in lagere reiskosten, een daling van het ziekteverzuim onder het personeel, een kleiner kantooroppervlak, een lager energieverbruik, lagere parkeerkosten, hogere efficiëntie van uw personeel, lagere ICT-kosten en een daling van schoonmaakkosten. U zult tevreden personeel beter aan uw bedrijf weten te binden. En wellicht heeft u zelfs minder personeel nodig. De genoemde effecten hebben uiteraard met elkaar te maken.

De effecten op het milieu en reizen

Op landelijk niveau profiteren het milieu en de bereikbaarheid enorm van het nieuwe werken. Zo vermindert de uitstoot van CO2. Daarnaast is het terugdringen van de reistijd en reiskosten een belangrijk effect. Dit geldt zowel voor het woon-werkverkeer als voor zakelijke reizen. Telewerken en het beleggen van videoconferenties kan ieder bedrijf een kostenreductie opleveren. Als er iedere dag minder auto’s op de weg zijn vermindert de drukte in de spits en dat is goed voor een betere doorstroming. Dankzij het nieuwe werken krijgen medewerkers een grotere zeggenschap om te bepalen waar en wanneer ze willen werken. Ze hoeven niet meer alle werkdagen naar een werkplek te reizen en kunnen ervoor kiezen om een of meerdere dagen in de week thuis te werken. Ook hebben ze mogelijkheid om buiten de drukke spits te reizen of te kiezen voor een ander vervoermiddel. Filevrij werken doen medewerkers bijvoorbeeld ook als zij in de trein op hun laptop stukken doornemen onderweg naar het kantoor of een afspraak.

Een succesvolle invoering

Om het nieuwe werken succesvol in uw organisatie in te voeren, zijn een aantal punten van belang. Voor de binding tussen collega’s en uw bedrijf is een goede samenwerking en aanwezigheid van medewerkers op de zaak onmisbaar. Daarnaast hebben veel medewerkers structuur nodig om een duidelijke grens te trekken tussen werk en privéleven. Help uw medewerkers daarbij door goede afspraken te maken over bereikbaarheid en beschikbaarheid. Zo levert de ene medewerker fantastisch werk vanuit huis, terwijl een ander effectiever werkt door elke werkdag naar het kantoor te komen. Ook is het belangrijk dat u als werkgever vertrouwen stelt in uw werknemers. Andersom dienen werknemers met hun vrijheid om te kunnen gaan. Anders gaan werken betekent vaak een mentale omslag en het aanleren van nieuwe vaardigheden en routines. Zo zal het voor sommige medewerkers even wennen zijn als zij geen vaste werkplek meer hebben in een kantoortuin met flexplekken. Dit is een proces dat tijd en aandacht nodig heeft. Hierbij is nieuwe ICT en de communicatie richting medewerkers van groot belang.

Communicatie richting werknemers

Het is raadzaam goed te communiceren met uw medewerkers over de veranderingen. Het betrekken van medewerkers bij het vormgeven en uitdragen van het nieuwe werken zal mogelijke weerstanden verminderen en bijdragen aan een succesvolle implementatie. In de communicatie kunt u onder meer inspelen op de voordelen die de nieuwe manier van werken voor uw personeel oplevert. Doordat uw medewerkers meer regie over het werk krijgen zullen zij meer plezier in hun werk ervaren en efficiënter werken. Hun privéleven en werk zullen beter te combineren zijn en dat levert een vermindering van (tijd)stress op. Er is meer tijd voor rust en het gezinsleven doordat er bijvoorbeeld minder tijd verloren gaat aan het reizen naar het werk. Verder krijgen uw medewerkers meer mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen en geld te besparen. De praktijk leert overigens dat medewerkers al gauw enthousiast worden als zij eenmaal ervaring opdoen met de nieuwe manier van werken. Wees dus als werkgever nieuwsgierig naar nieuwe werkmethodes en deel deze nieuwsgierigheid met uw medewerkers. Laat mensen dingen uitproberen en kijk rond bij bedrijven die al een stapje verder zijn. Communiceer positief en enthousiast.

Investeren in ICT

Het investeren in ICT is een essentieel onderdeel van het nieuwe werken. Uw medewerkers hebben nieuwe technologie nodig om hun werk zo goed mogelijk te doen. Zo moeten ze toegang hebben tot elkaars documenten en met gemak kennis onderling kunnen delen. U dient dus te zorgen voor een digitale werkplek waarmee ze op ieder moment en overal kunnen werken. Hiervoor dienen de medewerkers beschikking te hebben over een laptop, tablet en/of smartphone met een snelle internetverbinding en slimme software. De investeringen in ICT zult u gauw terugverdienen. Zo kunt u bijvoorbeeld flink besparen op de kosten van telefonie door via internettoepassingen te bellen. Denk bijvoorbeeld aan het voeren van gesprekken via Skype, Google Hangouts of WhatsApp. En uiteraard gelden de reeds genoemde kostenbesparingen.

Digitaal werken zonder zorgen voor KMO’s

Heeft u een kleine of middelgrote onderneming (KMO)? Dan kunt u met een gerust hart aan de slag met het nieuwe werken. Er zijn namelijk verschillende ICT-oplossingen op de markt die u geheel ontzorgen. Datacenter Vlaanderen biedt bijvoorbeeld digitale werkplekken aan in verschillende abonnementsvormen. Met elk pakket heeft u op al uw computers en smartphones toegang tot de bestanden en applicaties van uw bedrijf. Uw medewerkers kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk bij hun e-mail en de zakelijke agenda. Hiermee biedt u uw medewerkers op een eenvoudige manier de mogelijkheid om te werken waar en wanneer ze dat willen. U geeft zelf aan voor hoeveel apparaten en welke software, zoals Office 2016, u een digitale werkplek nodig heeft. De oplossingen van Datacenter Vlaanderen werken via snelle internetverbindingen en op elke pc, tablet, iPad, iMac, iPhone en telefoon. De abonnementen zijn bovendien inclusief persoonlijke ondersteuning via een helpdesk. Met deze ICT-oplossingen zijn uw medewerkers goed met elkaar verbonden en kunt u digitaal werken zonder zorgen.

Naast het nieuwe werken kan u ook bij ons terecht voor het hosten van een server of website, cloud computing, Interconnectie diensten, colocatie rack space en colocatie.

Ontvang een advies op maat

vloeistof-gekoelde-servers